Česká národná banka

Česká národná banka je najdôležitejším finančným orgánom v Českej republike. Vydáva obežné mince a bankovky a ovplyvňuje aj sílu meny.

Ponúka tiež pamätné mince z cenných kovov či pamätné bankovky. V oblasti predaja numizmatiky spolupracuje IBIS InGold s centrálnou bankou Českej republiky a je uvádzaný ako jej partner.

Partnerstvo a istota