Za IBIS InGold aj ECB stojí 25 rokov skúseností

Redakcia IBIS InGold

01. 06. 2023

Na dnešný deň pripadá výročie zriadenia Európskej centrálnej banky. Pred 25 rokmi sa nová mena euro ešte len chystala na svet a bolo nutné pripraviť prostredie, v ktorom bude pôsobiť. Práve starostlivosť o finančnú stabilitu eura, bezpečnosť bankového systému, správa obeživa a plynulé fungovanie menového systému je základom jej činnosti. Dnes pri spätnom pohľade, hoci sme len o necelé dva mesiace starší, vidíme určité paralely medzi IBIS InGold a ECB, a to nielen v letopočte „narodenia“.

 

Európska centrálna banka je centrálnou bankou 20 krajín Európskej únie, ktoré prijali euro. Prvú podobnosť teda objavujeme v územnej pôsobnosti, pretože IBIS InGold dodáva investičné zliatky a mince do všetkých krajín Európskej únie.

Ďalšiu podobnosť nájdeme v oblasti ochrany spotrebiteľov. Tak ako sa ECB stará o bezpečnosť a stabilitu meny a ochranu bankoviek proti falšovaniu, stará sa IBIS InGold o bezpečie svojich zákazníkov. Vďaka priamej obchodnej väzbe na rafinérie a mincovne ponúka iba zlato a striebro priamo z výroby a svojim zákazníkom garantuje, že sú prvými vlastníkmi nakúpených zliatkov a mincí a že ich od nich vykúpi späť. Navyše, všetko zlato pochádzajúce zo švajčiarskej rafinérie PAMP je chránené bezpečnostným systémom VERISCAN, jednoduchou nedeštruktívnou technológiou overenia pravosti zliatkov a mincí.

A do tretice. Európska centrálna banka sa stará o plynulé fungovanie finančných trhov a IBIS InGold zaisťuje svojim zákazníkom pohodlné nákupy investičných cenných kovov s rýchlym a bezpečným dodaním. Naša produktová ponuka pokrýva širokú škálu ich požiadaviek, od okamžitých nákupov až po postupný nákup investičných zliatkov a mincí. Pri sporiacich programoch využívajú naši zákazníci aj ďalšie benefity, napríklad výhodnejšiu gramovú cenu zlata vďaka možnosti nákupu vyšších gramáží, uloženie cenných kovov v našich trezoroch s najvyšším zabezpečením úplne zadarmo alebo pravidelnú výplatu renty z vytvorených zlatých rezerv…

Možno práve preto, že sme o niečo málo starší ako ECB, veríme skôr reálnemu portfóliu a ideme cestou sprístupnenia nákupov zlata a striebra všetkým, ktorí vidia v cenných kovoch bezpečný prístav. Zlato je reálnou hodnotou samo o sebe, jednoducho si ho nemôžete len tak vytlačiť alebo naklikať na klávesnici. Domnievame sa, že práve uvoľnená politika centrálnych bánk, vrátane ECB, v podobe „tlačenia peňazí“ má zásadný podiel na súčasnej výške inflácie. Sme presvedčení, že práve fyzické zlato je skutočnou hodnotou, skutočným majetkom a teší nás, že aj trošku mladšia Európska centrálna banka zhromažďuje zlato v rámci svojich rezerv. Tak veľa šťastia.