Zlatá renta pre kľudnú budúcnosť

Branislav Riečan, Key Account Manager IBIS InGold

21. 03. 2023

Podľa verejne dostupných prieskumov dosahuje popularita fyzického zlata v Českej republike 51 %. Je takmer dvojnásobná v porovnaní s klasickými investičnými nástrojmi (podľa AČSS). Pre Slovenskú republiku podobný prieskum nie je k dispozícii. Podľa našich dát a skúseností je vnímanie zlata veľmi podobné, ak nie mierne vyššie. Niektorí finanční poradcovia pritom váhajú, či fyzické zlato do portfólia klientov vôbec zaradiť. Pripravujú sa tak nielen o časť provízneho príjmu, ale hlavne ponechávajú časť svojich klientov k dispozícii na oslovenie konkurenciou.

Čo je na zlate také príťažlivé? Ide o fyzickú, hmatateľnú investíciu, ktorá ľudstvo sprevádza viac ako 6 500 rokov a zlato ako také stretávame už od detstva. Svojim majiteľom prináša jedinečnú kombináciu funkcií a vlastností s veľmi ľahkým a praktickým využitím. Vďaka vysokej hodnote koncentrovanej v relatívne malom množstve kovu, poskytuje nezávislosť a priamu kontrolu nad vybranou časťou majetku.

V dobe narastajúcej spoločenskej nedôvery a posilňovania regulačného dozoru, predstavuje anonymita vlastníctva fyzického zlata stále populárnejšiu vlastnosť. Jednoducho a spoľahlivo prenáša bohatstvo naprieč generáciami a umožňuje ľahký priamy transfer majetku v rámci rodiny či priateľov. V tejto súvislosti stojí určite za zmienku skutočnosť, že investičné zlato nie je zaťažené DPH a fyzická osoba, ktorá zlato nezahrnie do svojho podnikania, nemusí zo zisku pri predaji platiť daň z príjmov.

 

Poistka aj posilnenie diverzifikácie

V portfóliu klienta, najmä v neistých dobách dynamických zmien ekonomiky alebo spoločnosti, predstavuje zlato poistku a posilňuje diverzifikáciu. Pri zvýšenej neistote má jeho cena silnú tendenciu rásť a v naozaj vážnych krízach aj veľmi dynamicky. Zlato tak, v závislosti od veľkosti svojho zastúpenia v portfóliu, znižuje alebo vykrýva straty ostatných aktív. Ich cena sa totiž v obdobných situáciách obvykle pohybuje opačným smerom. Po krízach a silnom raste obvykle prichádza korekcia. Zlato sa však väčšinou nevracia na východiskovú cenu, ale pokračuje v pôvodnej, cca 7 %, trajektórii rastu.

 

 

Príchod mimoriadnych a nečakaných udalostí nemožno vylúčiť a mnohí z nás sa osobne stretli s generáciou, ktorá za svoj život zažila obe svetové vojny aj veľkú hospodársku krízu. Dúfajme, že podobných situácií budeme ušetrení, ale aj nám neďaleký konflikt pripomenul, že bezpečnosť svojich financií musíme riešiť včas. Tak, ako si poistku nekúpime v okamihu, keď náš dom už horí, bude skoro nemožné diverzifikovať portfólio vo chvíli, keď už budú udalosti aj trhy v pohybe.

Strategicky uvažujúci klienti vedia, že investičný horizont zlata začína siahať do obdobia, keď sa celková ročná ťažba stretne s ubúdajúcimi zásobami. Pre zachovanie súčasného objemu produkcie budú musieť ťažiari razantne investovať, aby boli schopní zlato ťažiť z výrazne menej výdatných ložísk. To sa skôr či neskôr prejaví v raste ceny žltého kovu.

Popularita zlata priniesla aj rozvoj jeho distribúcie a klientom množstvo možností ako do neho bezpečne a komfortne investovať. Pre krátke pozície či špekulatívne operácie využívajú finančné deriváty bez fyzickej manipulácie s kovom. Pri investíciách so strednodobým či dlhodobým horizontom rastie preferencie nákupu fyzického zlata. Poradcovia majú na výber z celej palety nástrojov a môžu tak ľahko uspokojiť požiadavky klientov. Doplnenie produktového portfólia o ponuku fyzického kovu im dáva priestor poskytovať skutočne 100 % servis. Druhým efektom je potom stabilizácia a navýšenie provízneho príjmu z produktu, o ktorý je na trhu mimoriadny záujem. V obchodnej praxi sa pritom jedná o jediný finančný produkt, ktorý si klient môže doslova „ohmatať“ predtým, než ho kúpi.

 

Nie je všetko zlato, čo sa blyští

Platí stará múdrosť: „Nie je všetko zlato, čo sa blyští“. Vysokú pozornosť je potrebné venovať preukázateľnej bezpečnosti nákupu. Zlato sa falšuje odnepamäti a dnes, v dobách vyspelých technológií, na mnohých populárnych obchodných weboch nájdete pozlátené a priemyselne vyrobené „reklamné predmety“ na nerozoznanie od originálu. Pri nákupe zlata navyše odporúčame venovať pozornosť súvisiacim nákladom, spôsobu uloženia a forme garancie spätného výkupu.

Ako vybrať spoľahlivého partnera a eliminovať reputačné riziko? Práve bezpečnosť je pre IBIS InGold najlepšou vizitkou. Vďaka priamemu, oficiálnemu partnerstvu so švajčiarskou rafinériou PAMP a britskou kráľovskou mincovňou The Royal Mint, majú naši klienti istotu, že sú prvými vlastníkmi kúpených zliatkov a mincí. Súčasne majú aj zmluvnú istotu, že ich zliatky kedykoľvek vykúpime bez ohľadu na vývoj ceny zlata. Aj vďaka tomu so spoločnosťou IBIS InGold spolupracujú najsilnejšie poisťovne v SR a viac ako 300 ďalších spoločností.

IBIS InGold je na trhu už 25 rokov a stará sa o viac ako 70 000 klientov v ôsmich krajinách Európy. Obchodníci aj klienti oceňujú rozsah služieb a foriem nákupov, ktoré môžu využiť - od jednorazového nákupu, cez postupné sporenie, až po univerzálny iiplanRentier® s výhodným pomerom cena/výkon a možnosťou nastavenia výplat pravidelnej renty z vytvorenej zlatej rezervy.

 

Zlato nie je len pre bohatých

Dávno už neplatí, že zlato je len pre bohatých. Poradcovia dnes môžu klientom zaistiť zlato jednoducho formou postupného nákupu, ktorý môžu začať už s pravidelnou platbou od 4 EUR mesačne. Horná hranica nie je obmedzená pre pravidelné ani pre mimoriadne vklady, a klient tak môže pružne reagovať na vývoj svojej aktuálnej finančnej situácie. Všetky pripísané platby sú denne fixované do fyzického kovu.

V najnovšom sporení iiplanRentier® klienti postupne nakupujú investičný zliatok Lady Fortuna s hmotnosťou 10 oz (311 g), čo im poskytuje veľmi zaujímavú gramovú cenu investičného zlata. Svoje úspory majú kedykoľvek k dispozícii, a bez toho, aby museli dosporiť celý zliatok, môžu jednoducho a rýchlo vyberať svoje zlato, v zliatkoch či minciach (expedícia do 48 hodín), alebo priamo v peniazoch (prevod do 24 hodín). Výplaty môžu prebiehať jednorazovo alebo formou pravidelnej renty. Takto si klient z vlastných zlatých rezerv ľahko doplní pravidelný príjem v čase jeho výpadku, napríklad v penzii, chorobe, alebo keď potrebuje zaistiť štúdiá svojich detí. Celé svoje sporenie má on-line pod kontrolou a zadanie pokynov je rovnako jednoduché a bezpečné ako zadanie príkazov na bankovom účte.

Navyše, pre rok 2023 ponúka spoločnosť IBIS InGold zmluvy iiplanRentier® s garanciou minimálnej výkupnej ceny 10oz zliatku vo výške 40 000 EUR (nákupná cena 20. 3. 2023 bola 19 904 EUR). Predpokladáme, že cena zlata v ďalších rokoch výrazne porastie a klientom za ich 10oz zliatok ponúkneme násobne vyššiu výkupnú cenu. Pokiaľ by nastal akýkoľvek mimoriadny vývoj, garantujeme, že zliatok vykúpime najmenej za 40 000 EUR.

Poslednou dobou ľudia oveľa zodpovednejšie plánujú svoje výdavky, penziu, štúdiá detí či bývanie. Často hľadajú bezpečný doplnok či alternatívu k existujúcim produktom, možno takú, ako je tradičné fyzické zlato, dnes navyše s garanciou výkupnej ceny. Mnohým konzervatívnym klientom tak fyzické zlato otvára celú tému investícií.