Časté otázky

PORTFÓLIO

Čo to znamená? Ako si ho správne zostavím?

Investičné portfólio je súhrn investícií do aktív rôznych druhov (aj do viac aktív rovnakého druhu). Vždy je na výber, ako ho možno poskladať. Rýchlo výnosné investície sú často spojené s vysokou mierou rizika. Naopak s bezpečnejším portfóliom idú ruka v ruke nižšie výnosy.

Najlepšou cestou je poskladanie investícií tak, aby portfólio bolo dlhodobo stabilné a fungovalo za každej situácie. Takého možno dosiahnuť dodržovaním pravidla tretín a rozdelenie peňazí do viac častí, ktoré si vzájomne kryjú chrbát.

DIVERZIFIKÁCIA

Kam investovať? Aké je dobre vyvážené portfólio? Je rozdelenie peňazí do viac druhov toho istého aktíva diverzifikácia?

Dobre zostavené investičné portfólio je také, ktoré bude fungovať čo najefektívnejšie v každej dobe. Ak majú byť investície vyvážené, je potreba peniaze rozumne rozložiť do viacerých front. Ideálne je kombinovať rizikové aktíva s vysokými výnosmi (akcie) napríklad s nehnuteľnosťami a dlhodobo fungujúcich investícií do zlata.

Častou chybou pri zostavovaní diverzifikovaného (rizikovo vyváženého) portfólia je investícia do rôznych variant toho istého aktíva. Skutočne diverzifikované portfólio teda NIE JE to, kde sa vyskytujú napríklad iba akcie, aj keď rôznych spoločností. Tento princíp môže často narobiť viac škody než úžitku.

UNCA

Prečo je základnou jednotkou pri vážení zlata? Aká je jej história a ako ju previesť na gramy či na libry?

Trójska unca (Troy ounce - oz) je základná váhová jednotka na národných a medzinárodných trhoch striebra, zlata, platiny a ďalších drahých kovov, príp. drahokamov. Názov pochádza z francúzskeho mesta Troyes, kde sa v nej poprvé obchodovalo už v období stredoveku. Jedna trójska unca = 1/12 trójskej libry = 31,1034768 gramov 32,15 trójskych uncí = 1 kilogram.

ČISTOTA/RÝDZOSŤ

Ako poznať naozaj kvalitné zlato a čím sa jeho čistota meria? Čo znamená jednotka karát a čo tisícinová metóda?

Miera rýdzosti reprezentuje čistotu zlata. Zlato predávané spoločnosťou IBIS InGold je zlato najvyššej kvality a vyznačuje sa najvyššou rýdzosťou 999,9/1000. Občas býva spomínaná jednotka karát. U karátov sa vychádza z definície, že rýdze zlato s obsahom 1 000 g/kg má rýdzosť 24 karátov. Jeden karát odpovedá 1/24 hmotnosti, rýdzi kov má teda 24 karátov. Tisícinová metóda (999,9/1000) je potom de facto obdobná - číslo (väčšinou trojmiestne) určuje, koľko častíc čistého kovu je v tisíckach častiach zliatiny.

LONDON FIX

Ako sa určuje cena zlata? Kto o nej rozhoduje a ako často sa môže meniť? Čo ceny ostatných drahých kovov?

Nastavenie ceny zlata, striebra, platiny aj paládia medzi trinástimi akreditovanými členmi - Bank of China, Bank of Communications, Goldman Sachs International, HSBC Bank USA NA, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), INTL FCStone, Jane Street Global Trading LLC, JP Morgan Chase Bank N.A. London Branch, Koch Supply and Trading LP, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, The Bank of Nova Scotia - ScotiaMocatta a The Toronto Dominion Bank. Od roku 2015 prebieha stanovovanie elektronicky pod dozorom nadnárodnej agentúry IBA – ICE Benchmark Administration. Vyhlasuje sa 2x denne – tzv. dopoludnia a popoludní. Zlatý fix je vyhlásený v 10:30 a 15:00 hodín, strieborný v 12:00 hodín a ceny platiny a paládia v 9:45 a 14:00 hodín londýnskeho času.

ČO JE TO LBMA

Na čo organizácia dohliada a čo kontroluje? Kto sa musí riadiť pravidlami, ktoré asociácia nastavila?

Ide o skratku pre London Bullion Market Association, čo je asociácia dohliadajúca na obchodovanie so zlatom a vydávajúca pravidlá pre Londýnsku burzu (LME), kde sa obchoduje s cennými kovmi. Býva spojovaná s certifikáciou GOOD DELIVERY, ktorá poukazuje, že investujete do zlata, ktoré je likvidné, a to práve z dôvodu garancie kvality, ktorú pravidelne London Bullion Market Association (LBMA) kontroluje.

CERTIFIKÁCIA GOOD DELIVERY

Prečo sa vyplatí hľadať zlato s touto certifikáciou? Čo všetko musí výrobca splniť, aby ju dostal a čo znamená, keď ju má?

Hlavné požiadavky, ktoré musí spĺňať rafinéria alebo iný dodávateľ zlata, aby bol zaradený do zoznamu výrobcov a obchodníkov GOOD DELIVERY:

  • Musí minimálne tri roky vyrábať (rafinovať) kov (zlato a iné drahé kovy).
  • Vyrábať (rafinovať) alebo obchodovať za jeden kalendárny rok s minimálnym množstvom 10 ton zlata a 30 ton striebra.
  • Musí mať minimálne základné imanie v hodnote likvidných 15 000 000 libier (v akejkoľvek mene).

GOOD DELIVERY je v podstate zoznam uznávaných rafinérií, ktoré môžu za stanovených podmienok dodávať svoje zlato na trh.

 

Zoznam zlatých členov asociácie LBMA tu. Rafinéria PAMP je jedným z nich.

 

GOOD DELIVERY je označenie normy kvality a má tri významy:

  1. Ide o normu zlata obchodovanú na Londýnskej burze, ktorú historicky uznali členovia Londýnskeho trhu so zlatom. Ide o deklaráciu a stanovenie parametrov zlata, ktorú vo svojich obchodoch členovia akceptujú, bez akýchkoľvek pripomienok a sú pre všetkých členov prijateľné.
  2. Získať označenie GOOD DELIVERY nie je jednoduché. Výrobca či rafinér, ktorý môže takto označovať svoje výrobky, musí spĺňať prísnu normu, kontrolné mechanizmy a skúšky, aby mohol byť uvedený do zoznamu LBMA.
  3. Norma GOOD DELIVERY je dnes široko uznávaný štandard pre kvalitu zliatkov, aby mohli byť akceptované ako „štandardné“ zlato v obchodnom styku.

PREČO ZLIATOK

Aké výhody má zlatý zliatok s motívom Lady Fortuny™? V čom sú jedinečné a čo všetko získam pri jeho kúpe?

Zlatý investičný zliatok PAMP s motívom Lady Fortuny™ je chránený technológiou VERISCAN™. Investičný zliatok má rýdzosť 999,9/1000, je zabalený v plastovom obale, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj certifikát, ktorý má všetky náležitosti potrebné pre investičné zlato - krajina výroby, rafinériu, váhu. Každý zliatok má svoje jedinečné číslo, ktoré je uvedené ako na certifikáte, tak na samotnom zliatku. Zliatky PAMP do hmotnosti 100 g s vyrazeným motívom Fortuny sú najpredávanejšími zliatkami na svete. Ich ľahká rozpoznateľnosť, práve vďaka razbe, je zárukou vysokej likvidity u každého obchodníka s cennými kovmi. IBIS InGold garantuje spätný výkup tohto tovaru.

PREČO MINCE

Prečo sa vyplatí siahnuť po investičných minciach? V čom sa líšia od normálnych a aký je rozdiel medzi investičnými a zberateľskými mincami?

Mince sú vydávané ako oficiálne platidlo určitého štátu a majú nominálnu hodnotu. Ide teda o peniaze. Toto môže byť výhoda pri ich transporte do zahraničia. Aj keď sú vyrobené z niektorého z cenných kovov - najčastejšie zlata či striebra - tak sa väčšinou vlastník vyhne možným clám, pretože na peniaze nie je clo uvalené. Konkrétne podmienky dovozu mincí z cenných kovov sa však môžu líšiť podľa vnútorných predpisov konkrétnych štátov. Investičné mince nemajú limitovaný náklad, sú označené len rokom emisie a ich počet je daný iba dopytom, hodnota je potom daný a len cenou a hmotnosťou cenného kovu, zo ktorého sú vyrobené. Zberateľské mince majú obmedzený náklad a ich cena je určená nielen cenou kovu, ale aj dopytom zberateľov a môže sa od ceny kovu diametrálne líšiť.

ZBERATEĽSKÉ MINCE

Aké sú výhody a nevýhody zberateľských mincí vedľa investičných? Na čo si mám dať pri ich kúpe pozor a je zberateľská edícia zárukou dobrej investície?

Ide o najčastejšie mince vydávané v určitej limitovanej edícii, ktorá v náväznosti na veľkosť edície zvyšuje budúcu výkupnú cenu daných mincí. Výhodou je, že hodnota mince nerastie iba v závislosti na raste ceny zlata, ale rastie tiež vďaka vzácnosti, ktorá sa zvyšuje s časom. Nevýhodou je naopak likvidita takýchto mincí, ktoré sú predmetom skôr zberateľského záujmu alebo odborného investovania. Nie každá minca totiž dosiahne vysokého zhodnotenia vytvoreného limitovanou edíciou. Zberateľské mince sú po vyrazení predávané za vyššie (niekedy omnoho vyššiu) cenu ako štandardné investičné mince. Pre investovanie je nutná hlboká znalosť danej problematiky, inak hrozí, že klient draho nakúpi a lacno predá.