Platby a fixácia ceny

Cenu investičných zliatkov a mincí ovplyvňuje cena investičných cenných kovov na burze a menový kurz. Aktualizáciu predajných i výkupných cien vykonávame od pondelka do piatka, vždy po 18:00 hod. stredoeurópskeho času. Rýchla úhrada objednaných investičných zliatkov a mincí vám zaistí možnosť zafixovať si ich cenu.

Krok 1

Vaša platba


Krok 2

Spracovanie platby


Krok 3

Fixácia ceny vami nakúpeného investičného kovu

Platby v hotovosti neprijímame. Úhradu nákupov a pravidelné platby na svoje sporiace programy môžete vykonať bezhotovostným prevodom alebo zložením hotovosti na bankový účet IBIS InGold.

Platobné údaje pre zadanie platieb nájdete pri kúpnej zmluve, v potvrdení objednávky a kedykoľvek ich máte dostupné vo svojom zákazníckom účte. V popise transakcie (prípadne ako variabilný symbol platby) uveďte číslo vašej zmluvy.

Spracovanie prijatých platieb vykonávame každý prevádzkový deň po 11:00 hod. Za platby pripísané na náš bankový účet vám zafixujeme cenu nakúpených investičných kovov.

Čo je dobré vedieť

Sporiace programy iiplan®

 • Prvú platbu na sporiace programy iiplan® je nutné zaslať z bankovného účtu, ktorý ste uviedli v návrhu zmluvy. Touto platbou totiž potvrdíte akceptáciu zmluvy (podpíšete zmluvu). Následné platby už môžete platiť z akéhokoľvek vášho bankového účtu.

 • V sporiacich programoch nakupujete investičné zliatky alebo mince postupne. Zafixovaná je vždy cena časti hmotnosti zliatku zodpovedajúca výške zaslanej platby.

 • Na svoje sporenie môžete kedykoľvek poslať aj mimoriadnu platbu. Nakúpite tak viac investičného kovu a nákup zliatku alebo mince urýchlite. Platbu nie je nutné oznamovať, platobné údaje sú rovnaké ako pri pravidelných platbách.

Jednorazový nákup

 • Cenu investičných zliatkov a mincí pri jednorazových nákupoch do 4 000,00 EUR vám zafixujeme na 4 prevádzkové dni. V tejto dobe je nutné vykonať úhradu objednávky. Pri neskoršej úhrade budete nakupovať za ceny platné v okamihu spracovania platby.

Dobrá rada nad zlato

Povedzte nám, ako vám môžeme pomôcť.

Na čo sa nás najčastejšie pýtate...

Prehľad svojich nákupov i platieb na zmluvy nájdete vo svojom zákazníckom účte. Pri sporení uvidíte i to, aká bola v okamihu spracovania vašej platby aktuálna cena nakupovaného tovaru a koľko gramov bolo platbou zafixovaných (nakúpených).

Najčastejším dôvodom, prečo nie je možné platbu spracovať, je chýbajúci popis transakcie, pri platbe nie je uvedené číslo zmluvy, na ktorú má byť pripísaná. Skontrolujte svoju platbu a prípadne kontaktujte našu zákaznícku linku. Po preukázaní vykonania platby a doplnení údajov, na základe ktorých bude možné platbu identifikovať, ju priradíme k vašej zmluve a zrealizujeme nákup kovu. Fixovaná bude cena platná v okamihu spracovania platby.

Cena investičných zliatkov a mincí sa mení podľa vývoja ceny cenných kovov na burze a menového kurzu. Ich cena je preto každý prevádzkový deň aktualizovaná. Cena sa pri jednorazových nákupoch nad 4 000,00 EUR fixuje v okamihu pripísania platby. Medzi objednávkou a dňom spracovania platby teda môže dôjsť k zmene ceny, a práve to zodpovedá doplatku, ktorý vám môže byť vyčíslený. Môže ale nastať aj opačná situácia, kedy cena zlata klesne a pri objednávke sa objaví preplatok, ktorý vám vrátime.

Zmeny v zmluve

Jedinou konštantou v živote je vraj zmena. Zmenilo sa niečo u vás a potrebujete aktualizovať i svoju zmluvu? Vo svojom zákazníckom účte môžete upraviť svoje osobné a kontaktné informácie. Tie sa ale premietnu až do následne dohodnutých zmlúv. Pokiaľ máte dohodnutú akúkoľvek zmluvu iiplan®, upravíte ju dodatkom.

Čo na svojej zmluve môžete upraviť alebo zmeniť?
 • Priezvisko a bydlisko

 • Adresu dodania tovaru

 • Spôsob expedície

 • Výšku sporenia

 • Osobu kupujúceho

Úprava sporenia iiplan®

Zmenu priezviska, bydliska alebo adresy pre dodanie tovaru nám prosím oznámte, aby sa investičné zliatky a mince dostali bezpečne do vašich rúk.

Ak potrebujete zmeniť spôsob sporenia, napr. upraviť výšku pravidelných platieb alebo ich frekvenciu, nie je nevyhnutne nutné nám zmenu oznamovať. Stačí upraviť svoj trvalý príkaz v banke. Svoje sporenie môžete tiež v prípade potreby prerušiť. Zmluva zostane aktívna a vo svojom sporení môžete kedykoľvek pokračovať. Za zníženie, pozastavenie alebo obnovenie platieb nie sú účtované žiadne sankcie ani poplatky.

Máte voľné peniaze, za ktoré by ste radi nakúpili investičné kovy? Kedykoľvek a bez obmedzenia výšky môžete zaslať na svoje sporenie mimoriadnu platbu. Ani tu od vás nebudeme vyžadovať žiadne oznámenie.

Zmenový dodatok
Prevod zmluvy iiplan® na inú osobu

Sporenie v cenných kovoch môžete previesť na inú osobu, napríklad na svoju dcéru alebo syna, na vnučku alebo vnuka… V prípade záujmu kontaktujte našu zákaznícku linku.

Dobrá rada nad zlato

Povedzte nám, ako vám môžeme pomôcť.

Dodanie zliatkov a mincí

Investičné cenné kovy nakúpené prostredníctvom jednorazového nákupu odosielame vždy do 48 hodín po ich úhrade na vami uvedenú adresu, do rúk adresáta. Pri sporení prebieha expedícia podľa vášho zadania. Dosporené zliatky a mince si môžete nechať poslať, alebo môžete expidíciu odložiť a nechať ich uložené u IBIS InGold, bezplatne po celú dobu platnosti zmluvy.

Doručenie do vlastných rúk

Pre dodanie tovaru využívame služby Českej pošty a ich zmluvných partnerov v jednotlivých krajinách a spoločnosti UPS. Tovar je diskrétne zabalený a zásielka je vždy poistená na plnú hodnotu prepravovaného tovaru. Expedícia prebieha do 48 hodín po zaplatení tovaru. Odoslanie zásielky vám oznámime e-mailom.

Prehľad poplatkov na zaslanie tovaru i popis služieb prepravných spoločností nájdete v Cenníku poplatkov a služieb (tu).

Bezplatné uloženie

Odloženie expedície, a teda uloženie zliatkov a mincí v IBIS InGold zadarmo, môžete využiť iba v prípade sporiacich produktov iiplan®. Investičné zliatky a mince uchovávame v trezoroch, ktoré spĺňajú tie najvyššie bezpečnostné štandardy, rovnako ako trezory centrálnych bánk.

Dobrá rada nad zlato

Povedzte nám, ako vám môžeme pomôcť.

Čo vás ešte zaujíma…

Okamžite po odovzdaní tovaru na prepravu vám zasielame e-mail, v ktorom nájdete číslo zásielky a odkaz na sledovanie priebehu doručovania. Termín doručenia väčšinou upresňujú i sami prepravcovia.

Zliatky a mince si môžete prevziať aj osobne na centrále spoločnosti IBIS InGold v Moravských Budějovicích, ak si tento spôsob odovzdania dohodnete minimálne 3 dni vopred. Svoju požiadavku môžete zaslať e-mailom alebo prostredníctvom zákazníckej linky. Za osobné prevzatie je pri nákupoch do 40 000,00 EUR účtovaný poplatok, pri nákupoch nad túto hodnotu je služba zadarmo (viď Cenník poplatkov a služieb).

Najjednoduchším spôsobom je zavolať na zákaznícku linku IBIS InGold. Po dohovore vám pripravíme Dodatok na expedíciu vašich zliatkov alebo mincí, ktorý vám zašleme e-mailom. Dokument po kontrole odošlite poštou (prípadne elektronicky cez dátovú schránku) s úradne overeným podpisom na korešpondenčnú adresu spoločnosti.

IBIS InGold, a. s., Jiráskova 908, 676 02 Moravské Budějovice, Česká republika

Akonáhle spracujeme váš dodatok, vykonáme do 48 hodín expedíciu vami nakúpených zliatkov alebo mincí. Svoj tovar tak môžete mať veľmi rýchlo vo svojich rukách.

Spätný výkup tovaru

Spätný výkup považujeme za rovnako dôležitý ako samotný predaj cenných kovov. Svojim zákazníkom preto garantujeme, že zliatky a mince, ktoré u IBIS InGold nakúpili, vykúpime späť. Výkupné ceny aktualizujeme podľa vývoja ceny investičných kovov na burze a menového kurzu od pondelka do piatka, vždy po 18:00 hod. stredoeurópskeho času. Spätný odkup funguje úplne jednoducho a bezproblémovo.

Krok 1

Žiadosť o výkup


Krok 2

Doručenie zliatkov a mincí na výkup


Krok 3

Oznámenie záväznej výkupnej ceny


Krok 4

Odoslanie výkupnej ceny

Pri sporiacich programoch iiplan® možno o spätný výkup dosporených investičných zliatkov a mincí požiadať i v priebehu platnosti zmluvy.

Výkupná cena zverejnená v Cenníku výkupu (tu) je záväzná až po doručení vykupovaného tovaru na adresu našej spoločnosti a po fyzickej kontrole pravosti, rýdzosti a celkového nepoškodenia investičných zliatkov a mincí vrátane certifikátu.

Postup výkupu krok za krokom
 • Vyplňte formulár Žiadosť o výkup (na stiahnutie tu).

 • Kompletne vyplnenú žiadosť a vlastný zliatok či mincu v bublinkovej obálke (či inak zabezpečené proti poškodeniu) vložte do bezpečnostnej obálky (k dispozícii na akejkoľvek pošte), poistite na plnú hodnotu a ako cenné písanie odošlite na adresu:

  IBIS InGold, a. s., Jiráskova 908, 676 02 Moravské Budějovice, Česká republika

  Osobné odovzdanie investičných zliatkov a mincí na výkup na centrále IBIS InGold je možné po predchádzajúcom dohovore na našej zákazníckej linke. Výkupná cena je vždy vyplatená bezhotovostne.

 • Po prijatí a fyzickom overení pravosti, rýdzosti a celkovej nepoškodenosti tovaru odchádza e-mailom potvrdenie o doručení tovaru k výkupu a oznámime vám záväznú výkupnú cenu. Výkupná cena bude stanovená podľa (Cenníku výkupu) platného v deň doručenia zásielky na centrálu IBIS InGold.

 • Záväznú výkupnú cenu do 48 hodín od oznámenia poukážeme na váš bankový účet uvedený v Žiadosti o výkup.

Postup výkupu tovaru zo Slovenska
 • Vyplňte formulár Žiadosť o výkup (na stiahnutie tu).

 • Kompletne vyplnenú žiadosť a tovar určený na výkup vložte do bublinkovej obálky a následne do plastovej obálky, ktoré predávajú pobočky Slovenskej pošty. Pri odosielaní zliatkov a mincí prostredníctvom poistenej zásielky zaistite ich vnútorné balenie tak, aby pri manipulácii so zásielkou nemohlo dôjsť k poškodeniu plastovej obálky (napr. rozrezaním hranou certifikátu). Zasielané zliatky a mince nesmú z plastovej obálky vyčnievať. Poistená zásielka sa poisťuje pre prípad straty, krádeže alebo poškodenia do hodnoty uvedenej pri jej podaní. Maximálna vyplatená výkupná cena zo strany IBIS InGold pri výkupe zaslanom korešpondenčne je 20 000,00 EUR, teda v zásielke nesmie byť k výkupu zaslaný tovar prevyšujúci túto poistnú hodnotu.

 • Zásielky s tovarom určeným na výkup do poistnej hodnoty 1 000,00 EUR môžete zasielať priamo na centrálu IBIS InGold:

  IBIS InGold, a. s., Jiráskova 908, 676 02 Moravské Budějovice, Česká republika

  Maximálna hmotnosť zásielky je 10 kg.

 • Zásilky s tovarom s hodnotou vyššou ako 1 000,00 EUR ale zároveň maximálne s poistnou hodnotou do 20 000,00 EUR , je možné zasielať ako vnútroštátnu zásielku na adresu P. O. BOXu IBIS InGold:

  IBIS InGold, a. s., P. O. BOX 8, Bratislavská 283, 908 01 Kúty.

  Maximálna hmotnosť zásielky je 30 kg.

 • Po prijatí a fyzickom overení pravosti, rýdzosti a celkovej nepoškodenosti tovaru doručeného na centrálu spoločnosti IBIS InGold (zásielky s poistnou hodnotou do 1 000,00 EUR) odchádza e-mailom potvrdenie o doručení tovaru k výkupu a oznámime vám záväznú výkupnú cenu. Výkupná cena bude stanovená podľa (Cenníka výkupu) platného v deň doručenia zásielky na centrálu IBIS InGold. Tento variant zaslania tovaru na výkup je veľmi flexibilný a zaistí rýchlu výplatu výkupnej ceny na váš bankový účet.

 • Zásielky zaslané do P. O. BOXu (zásielky s hodnotou vyššou ako 1 000,00 EUR, maximálne do výšky 20 000,00 EUR) preberáme vždy 1x týždenne. Po vyzdvihnutí tovaru a fyzickom overení pravosti, rýdzosti a celkovej nepoškodenosti tovaru odchádza e-mailom potvrdenie o prijatí tovaru k výkupu a oznámime vám záväznú výkupnú cenu. Výkupná cena bude stanovená podľa (Cenníka výkupu) platného v deň doručenia zásielky do P. O. BOXu. Tento variant zaslania tovaru k výkupu má síce dlhší termín pre výplatu výkupnej ceny, ale zaisťuje maximálnu bezpečnosť pri doručovaní tovaru.

 • Záväznú výkupnú cenu do 48 hodín od oznámenia poukážeme na váš bankový účet uvedený v Žiadosti o výkup.

Postup výkupu zliatkov a mincí depozitovaných u IBIS InGold
 • Vyplňte formulár Žiadosť o výkup (na stiahnutie tu) a v kolónke číslo certifikátu uveďte „depozit“.

 • Svoj podpis na Žiadosti o výkup nechajte úradne overiť a potom žiadosť odošlite na adresu centrály spoločnosti:

  IBIS InGold, a. s., Jiráskova 908, 676 02 Moravské Budějovice, Česká republika

 • Po prijatí žiadosti vám odošleme e-mailom oznámenie záväznej výkupnej ceny. Výkupná cena bude stanovená podľa (Cenníka výkupu) platného v deň doručenia žiadosti s overeným podpisom na centrálu IBIS InGold.

 • Záväznú výkupnú cenu vám do 48 hodín od oznámenia poukážeme na váš bankový účet uvedený v Žiadosti o výkup.

Čo vás ešte zaujíma…

Požiadať o výkup môže osoba, ktorá zliatok či mincu vlastní. Investičné zliatky i mince dodávame s certifikátom, na ktorom je uvedené ich unikátne číslo (šarža). Práve na základe tohto označenia si overíme, či ide o tovar, ktorý sme predali a výkup zrealizujeme.

Investičné zliatky a mince dodávame s certifikátmi, na ktorých je uvedené jedinečné číslo. Zliatky nižších gramáží sú balené tak, že tento certifikát tvorí neoddeliteľnú súčasť obalu. Jedinečné číslo je vyrazené aj na vrchnej strane zliatku. To je dôvod, prečo k žiadosti o výkup nie je nutné dokladať nič viac než samotný zliatok či mincu ak nim prislúchajúci certifikát s uvedenou šaržou. Tovar i certifikát musí byť nepoškodený.

Výkup riešime úplne samostatne, takže výplata nie je zviazaná s bankovým účtom, ktorý bol uvedený v kúpnej zmluve. O výkup žiada vlastník zliatku alebo mince, ktorý môže byť odlišný od osoby, ktorá nakupovala. Odlišná môže byť i mena. Nie je podmienkou, že tovar vykúpime iba v mene, v ktorej bol nakúpený. Rozhodujúce je to, čo je uvedené v žiadosti o výkup.

V prípade nesúhlasu s výkupnou cenou nám túto skutočnosť musíte oznámiť do 2 hodín od doručenia e-mailového oznámenia o výške záväznej výkupnej ceny na našu zákaznícku linku. Spätný odkup potom nebude realizovaný a tovar Vám obratom vrátime späť na Vašu adresu do Vašich rúk. Náklady (poštovné, balné a poistenie podľa platného Cenníka poplatkov a služieb) za spätné zaslanie tovaru idú na Vašu ťarchu.

V prípade doručenia poškodeného tovaru môžeme výkup odmietnuť alebo stanoviť nižšiu výkupnú cenu. Ak s oznámenou cenou výkupu nebudete súhlasiť, potom je nutné túto skutočnosť oznámiť do 2 hodín od doručenia e-mailového oznámenia ceny na našu zákaznícku linku alebo e-mailom. Spätný odkup potom nebude realizovaný a tovar vám zašleme späť na vašu adresu do vašich rúk. Náklady (poštovné, balné a poistenie podľa platného Cenníka poplatkov a služieb) za spätné zaslanie tovaru idú na vašu ťarchu.