Garance výkupních cen na mincích Kangaroo

Garance výkupních cen na mincích Kangaroo

01. 09. 2017
Redakce IBIS InGold

1. září 2017, Praha – Na základě velkého zájmu a poptávky klientů zajistila společnost
IBIS InGold® třetí tranši limitované Garance minimálních výkupních cen, tentokrát na mince Kangaroo z Australské královské mincovny.

Garance se vztahuje na smlouvy iiplan® uzavřené v období od 1. září 2017 do 31. prosince 2017 na minimálně 25 ks zlatých investičních mincí Kangaroo o hmotnosti ¼ oz,  ½ oz a 1 oz. Garance je nastavena pro všechny měny, ve kterých IBIS InGold® umožňuje realizaci nákupů. Garantovaná výkupní cena je včetně výkupních prémií a DPH.
 
Klienti, kteří dodrží podmínky Garance, mají jistotu, že výkupní cena nakoupených investičních mincí Kangaroo neklesne pod uvedené hodnoty.
 
 

 

GARANČNÍ CERTIFIKÁT

 
 
Společnost IBIS InGold®, a. s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00, Česká republika, zápis do OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18920, IČ 25525433, DIČ CZ25525433, dále jen Prodávající, vydává tento Garanční certifikát jako veřejný příslib dle § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterým garantuje minimální výkupní cenu u uvedených gramáží investičních mincí:
 
KANGAROO 1/4 OZ
10 750 CZK
390 EUR
1 650 PLN
KANGAROO 1/2 OZ
21 500 CZK
780 EUR
3 300 PLN
KANGAROO 1 OZ
43 000 CZK
1 560 EUR
6 600 PLN
 
Garance platí pro všechny mince nakoupené prostřednictvím Kupní smlouvy iiplan® sjednané od 1. září 2017
do 31. prosince 2017 na 25 a více kusů investičních zlatých mincí o hmotnosti 1/4 oz (7,77 g), 1/2 oz (15,55 g) nebo 1 oz (31,1 g) s minimální pravidelnou platbou 800 CZK (30 EUR nebo 120 PLN) měsíčně u hmotnosti
1/4 oz, 1 500 CZK (55 EUR nebo 230 PLN) měsíčně u hmotnosti 1/2 oz, 4 300 CZK (155 EUR nebo 660 PLN) měsíčně u hmotnosti 1 oz.
 
Podmínkou platnosti garance je nakoupení, resp. zafixování, všech kusů mincí uvedených v čl. I. Kupní smlouvy iiplan®. První platba Kupujícího, minimálně ve výši sjednané pravidelné platby, musí být připsána na účet Prodávajícího do 15 kalendářních dnů ode dne sjednání smlouvy. Celkové vstupní cenové navýšení první mince musí být plně uhrazeno nejpozději do 12 měsíců od sjednání smlouvy. Pravidelné platby musí být po dobu platnosti Kupní smlouvy iiplan® hrazeny minimálně ve sjednané výši. Celkem může být za celou dobu trvání Kupní smlouvy iiplan® vynecháno, tj. nezaplaceno nebo zaplaceno méně, maximálně 12 pravidelných měsíčních plateb. Na smlouvu je možné kdykoliv uhradit mimořádný vklad v jakékoliv výši. 
 
Garance je platná po dobu 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byl nakoupen, resp. zafixován, poslední kus mince z celkového počtu kusů uvedených v čl. I. Kupní smlouvy iiplan®, nejdříve však za 18 let ode dne sjednání Kupní smlouvy iiplan®. Garantovaná minimální výkupní cena je včetně výkupních prémií a DPH.
 
Garance je přenosná na třetí osoby a platí na mince dle čísel certifikátů. Garance se vztahuje na doručitele investiční mince s číslem certifikátu nakoupené prostřednictvím Kupní smlouvy iiplan®, která splnila podmínky pro výplatu garance dle tohoto Garančního certifikátu. Garantované výkupní ceny jsou uvedeny v měnách, ve kterých Prodávající umožňuje realizovat nákupy investičních cenných kovů, hodnoty se nesčítají. Garanci je povinen plnit i případný právní nástupce Prodávajícího.
 
 
V Praze 22. srpna 2017

Začněte spořit ještě dnes!

Vybudujte si své rodinné bohatství a sbírejte úrodu ze své investice

Fortuna chci spořit