Platby a fixace ceny

Cenu investičních slitků a mincí ovlivňuje cena investičních cenných kovů na burze a měnový kurz. Aktualizaci prodejních i výkupních cen provádíme od pondělí do pátku, vždy po 18:00 hod. středoevropského času. Rychlá úhrada objednaných investičních slitků a mincí vám zajistí možnost zafixovat si jejich cenu.

Krok 1

Vaše platba


Krok 2

Zpracování platby


Krok 3

Fixace ceny vámi nakoupeného investičního kovu

Platby v hotovosti nepřijímáme. Úhradu nákupů a pravidelné platby na své spořicí programy můžete provést bezhotovostním převodem nebo složením hotovosti na bankovní účet IBIS InGold.

Platební údaje pro zadání plateb najdete u kupní smlouvy, v potvrzení objednávky a kdykoli je máte dostupné ve svém zákazníckém účtu. V popisu transakce (případně jako variabilní symbol platby) uveďte číslo vaší smlouvy.

Zpracování přijatých plateb provádíme každý provozní den po 11:00 hod. Za platby připsané na náš bankovní účet vám zafixujeme cenu nakoupených investičních kovů.

Co je dobré vědět

Spořicí programy iiplan®

 • První platbu na spořicí programy iiplan® je nutné zaslat z bankovního účtu, který jste uvedli v návrhu smlouvy. Touto platbou totiž stvrdíte akceptaci smlouvy (podepíšete smlouvu). Následné platby už můžete platit z jakéhokoliv vašeho bankovního účtu.

 • Ve spořicích programech nakupujete investiční slitky nebo mince postupně. Zafixovaná je vždy cena části hmotnosti slitku odpovídající výši zaslané platby.

 • Na své spoření můžete kdykoli poslat i mimořádnou platbu. Nakoupíte tak více investičního kovu a nákup slitku nebo mince urychlíte. Platbu není nutné oznamovat, platební údaje jsou stejné jako u pravidelných plateb.

Jednorázový nákup

 • Cenu investičních slitků a mincí u jednorázových nákupů do 100 000 CZK vám zafixujeme na 4 provozní dny. V této době je nutné provést úhradu objednávky. Při pozdější úhradě budete nakupovat za ceny platné v okamžiku zpracování platby.

Dobrá rada nad zlato

Řekněte nám, jak vám můžeme pomoci.

Na co se nás nejčastěji ptáte...

Přehled svých nákupů i plateb na smlouvy najdete ve svém zákaznickém účtu. U spoření uvidíte i to, jaká byla v okamžiku zpracování vaší platby aktuální cena nakupovaného zboží a kolik gramů bylo platbou zafixováno (nakoupeno).

Nejčastějším důvodem, proč není možné platbu zpracovat, je chybějící popis transakce, u platby není uvedené číslo smlouvy, na kterou má být připsána. Zkontrolujte svoji platbu a případně kontaktujte naši zákaznickou linku. Po prokázání provedení platby a doplnění údajů, na základě kterých bude možné platbu identifikovat, ji přiřadíme k vaší smlouvě a zrealizujeme nákup kovu. Fixovaná bude cena platná v okamžiku zpracování platby.

Cena investičních slitků a mincí se mění dle vývoje ceny cenných kovů na burze a měnového kurzu. Jejich cena je proto každý provozní den aktualizovaná. Cena se u jednorázových nákupů nad 100 000 CZK fixuje v okamžiku připsání platby. Mezi objednávkou a dnem zpracování platby tedy může dojít ke změně ceny, a právě to odpovídá doplatku, který vám může být vyčíslen. Může ale nastat i opačná situace, kdy cena zlata klesne a u objednávky se objeví přeplatek, který vám vrátíme.

Změny ve smlouvě

Jedinou konstantou v životě je prý změna. Změnilo se něco u vás a potřebujete aktualizovat i svou smlouvu? Ve svém zákaznickém účtu můžete upravit své osobní a kontaktní informace. Ty se ale promítnou až do následně sjednaných smluv. Pokud máte sjednanou jakoukoli smlouvu iiplan®, upravíte ji dodatkem.

Co na své smlouvě můžete upravit nebo změnit?
 • Příjmení a bydliště

 • Adresu dodání zboží

 • Způsob expedice

 • Výši spoření

 • Osobu kupujícího

Úprava spoření iiplan®

Změnu příjmení, bydliště nebo adresy pro dodání zboží nám prosím oznamte, aby se investiční slitky a mince dostaly bezpečně do vašich rukou.

Pokud potřebujete změnit způsob spoření, např. upravit výši pravidelných plateb nebo jejich frekvenci, není nezbytně nutné nám změnu oznamovat. Stačí upravit svůj trvalý příkaz v bance. Své spoření můžete také v případě potřeby přerušit. Smlouva zůstane aktivní a ve svém spoření můžete kdykoli pokračovat. Za snížení, pozastavení nebo obnovení plateb nejsou účtovány žádné sankce ani poplatky.

Máte volné peníze, za které byste rádi nakoupili investiční kovy? Kdykoli a bez omezení výše můžete zaslat na své spoření mimořádnou platbu. Ani zde od vás nebudeme vyžadovat žádné oznámení.

Změnový dodatek
Převod smlouvy iiplan® na jinou osobu

Spoření v cenných kovech můžete převést na jinou osobu, například na svoji dceru nebo syna, na vnučku nebo vnuka… V případě zájmu kontaktujte naši zákaznickou linku.

Dobrá rada nad zlato

Řekněte nám, jak vám můžeme pomoci.

Dodání slitků a mincí

Investiční cenné kovy nakoupené prostřednictvím jednorázového nákupu odesíláme vždy do 48 hodin po jejich úhradě na vámi uvedenou adresu, do rukou adresáta. U spoření probíhá expedice podle vašeho zadání. Dospořené slitky a mince si můžete nechat poslat, nebo můžete expedici odložit a nechat je uložené u IBIS InGold, bezplatně po celou dobu platnosti smlouvy.

Doručení do vlastních rukou

Pro dodání zboží využíváme služeb České pošty a jejich smluvních partnerů v jednotlivých zemích a společnosti UPS. Zboží je diskrétně zabaleno a zásilka je vždy pojištěná na plnou hodnotu přepravovaného zboží. Expedice probíhá do 48 hodin po zaplacení zboží. Odeslání zásilky vám oznámíme e-mailem.

Přehled poplatků na zaslání zboží i popis služeb přepravních společností najdete v Ceníku poplatků a služeb (zde).

Bezplatné uložení

Odložení expedice, a tedy uložení slitků a mincí u IBIS InGold zdarma, můžete využít pouze u spořicích produktů iiplan®. Investiční slitky a mince uchováváme v trezorech, které splňují ty nejvyšší bezpečnostní standardy, stejně jako trezory centrálních bank.

Dobrá rada nad zlato

Řekněte nám, jak vám můžeme pomoci.

Co vás ještě zajímá…

Okamžitě po předání zboží k přepravě vám zasíláme e-mail, ve kterém najdete číslo zásilky a odkaz pro sledování průběhu doručování. Termín doručení většinou upřesňují i sami přepravci.

Slitky a mince si můžete převzít i osobně na centrále společnosti IBIS InGold v Moravských Budějovicích, pokud si tento způsob předání domluvíte minimálně 3 dny předem. Svůj požadavek můžete zaslat e-mailem nebo prostřednictvím zákaznické linky. Za osobní převzetí je u nákupů do 1 000 000 CZK účtován poplatek, u nákupů nad tuto hodnotu je služba zdarma (viz Ceník poplatků a služeb).

Nejjednodušším způsobem je zavolat na zákaznickou linku IBIS InGold. Po domluvě vám připravíme Dodatek na expedici vašich slitků nebo mincí, který vám zašleme e-mailem. Dokument po kontrole odešlete poštou (případně elektronicky přes datovou schránku) s úředně ověřeným podpisem na korespondenční adresu společnosti.

IBIS InGold, a. s., Jiráskova 908, 676 02 Moravské Budějovice, Česká republika

Jakmile zpracujeme váš dodatek, provedeme do 48 hodin expedici vámi nakoupených slitků nebo mincí. Své zboží tak můžete mít velice rychle ve svých rukách.

Zpětný výkup zboží

Zpětný výkup považujeme za stejně důležitý jako samotný prodej cenných kovů. Svým zákazníkům proto garantujeme, že slitky a mince, které u IBIS InGold nakoupili, vykoupíme zpět. Výkupní ceny aktualizujeme dle vývoje ceny investičních kovů na burze a měnového kurzu od pondělí do pátku, vždy po 18:00 hod. středoevropského času. Zpětný odkup funguje naprosto jednoduše a bezproblémově.

Krok 1

Žádost o výkup


Krok 2

Doručení slitků a mincí k výkupu


Krok 3

Oznámení závazné výkupní ceny


Krok 4

Odeslání výkupní ceny

U spořicích programů iiplan® lze o zpětný výkup dospořených investičních slitků a mincí požádat i v průběhu platnosti smlouvy.

Výkupní cena zveřejněná v Ceníku výkupu (zde) je závazná až po doručení vykupovaného zboží na adresu naší společnosti a po fyzické kontrole pravosti, ryzosti a celkového nepoškození investičních slitků a mincí včetně certifikátu.

Postup výkupu krok za krokem
 • Vyplňte formulář Žádost o výkup (ke stažení zde).

 • Kompletně vyplněnou žádost a vlastní slitek či minci v bublinkové obálce (či jinak zabezpečené proti poškození) vložte do bezpečnostní obálky (k dispozici na jakékoliv poště), pojistěte na plnou hodnotu a jako cenné psaní odešlete na adresu:

  IBIS InGold, a. s., Jiráskova 908, 676 02 Moravské Budějovice, Česká republika

  Osobní předání investičních slitků a mincí k výkupu na centrále IBIS InGold je možné po předchozí domluvě na naší zákaznické lince. Výkupní cena je vždy vyplacena bezhotovostně.

 • Po přijetí a fyzickém ověření pravosti, ryzosti a celkové nepoškozenosti zboží odchází e-mailem potvrzení o doručení zboží k výkupu a sdělíme vám závaznou výkupní cenu. Výkupní cena bude stanovena dle (Ceníku výkupu) platného v den doručení zásilky na centrálu IBIS InGold.

 • Závaznou výkupní cenu do 48 hodin od oznámení poukážeme na váš bankovní účet uvedený v Žádosti o výkup.

Postup výkupu zboží ze Slovenska
 • Vyplňte formulář Žádost o výkup (ke stažení zde).

 • Kompletně vyplněnou žádost a zboží určené k výkupu vložte do bublinkové obálky a následně do plastové obálky, které prodávají pobočky Slovenské pošty. Při odesílání slitků a mincí prostřednictvím pojištěné zásilky zajistěte jejich vnitřní balení tak, aby při manipulaci se zásilkou nemohlo dojít k poškození plastové obálky (např. rozříznutím hranou certifikátu). Zasílané slitky a mince nesmí z plastové obálky vyčnívat. Pojištěná zásilka se pojišťuje pro případ ztráty, krádeže nebo poškození do hodnoty uvedené při jejím podání. Maximální vyplacená výkupní cena ze strany IBIS InGold při výkupu zaslaném korespondenčně je 500 000 CZK, tedy v zásilce nesmí být k výkupu zasláno zboží převyšující tuto pojistnou hodnotu.

 • Zásilky se zbožím určeným k výkupu do pojistné hodnoty 25 000 CZK můžete zasílat přímo na centrálu IBIS InGold:

  IBIS InGold, a. s., Jiráskova 908, 676 02 Moravské Budějovice, Česká republika

  Maximální hmotnost zásilky je 10 kg.

 • Zásilky se zbožím s hodnotou vyšší než 25 000 CZK ale zároveň maximálně s pojistnou hodnotou do 500 000 CZK, je možné zasílat jako vnitrostátní zásilku na adresu P. O. BOXu IBIS InGold:

  IBIS InGold, a. s., P. O. BOX 8, Bratislavská 283, 908 01 Kúty.

  Maximální hmotnost zásilky je 30 kg.

 • Po přijetí a fyzickém ověření pravosti, ryzosti a celkové nepoškozenosti zboží doručeného na centrálu společnosti IBIS InGold (zásilky s pojistnou hodnotou do 25 000 CZK) odchází e-mailem potvrzení o doručení zboží k výkupu a sdělíme vám závaznou výkupní cenu. Výkupní cena bude stanovena dle (Ceníku výkupu) platného v den doručení zásilky na centrálu IBIS InGold. Tato varianta zaslání zboží k výkupu je velice flexibilní a zajistí rychlou výplatu výkupní ceny na váš bankovní účet.

 • Zásilky zaslané do P. O. BOXu (zásilky s hodnotou vyšší než 25 000 CZK, maximálně do výše 500 000 CZK) přebíráme vždy 1x týdně. Po vyzvednutí zboží a fyzickém ověření pravosti, ryzosti a celkové nepoškozenosti zboží odchází e-mailem potvrzení o přijetí zboží k výkupu a sdělíme vám závaznou výkupní cenu. Výkupní cena bude stanovena dle (Ceníku výkupu) platného v den doručení zásilky do P. O. BOXu. Tato varianta zaslání zboží k výkupu má sice delší termín pro výplatu výkupní ceny, ale zajišťuje maximální bezpečnost při doručování zboží.

 • Závaznou výkupní cenu do 48 hodin od oznámení poukážeme na váš bankovní účet uvedený v Žádosti o výkup.

Postup výkupu slitků a mincí depozitovaných u IBIS InGold
 • Vyplňte formulář Žádost o výkup (ke stažení zde) a v kolonce číslo certifikátu uveďte „depozit“.

 • Svůj podpis na Žádosti o výkup nechte úředně ověřit a poté žádost odešlete na adresu centrály společnosti:

  IBIS InGold, a. s., Jiráskova 908, 676 02 Moravské Budějovice, Česká republika

 • Po přijetí žádosti vám odešleme e-mailem sdělení závazné výkupní ceny. Výkupní cena bude stanovena dle (Ceníku výkupu) platného v den doručení žádosti s ověřeným podpisem na centrálu IBIS InGold.

 • Závaznou výkupní cenu vám do 48 hodin od oznámení poukážeme na váš bankovní účet uvedený v Žádosti o výkup.

Co vás ještě zajímá…

Požádat o výkup může osoba, která slitek či minci vlastní. Investiční slitky i mince dodáváme s certifikátem, na kterém je uvedené jejich unikátní číslo (šarže). Právě na základě tohoto označení si ověříme, zda jde o zboží, které jsme prodali a výkup zrealizujeme.

Investiční slitky a mince dodáváme s certifikáty, na kterých je uvedené jedinečné číslo. Slitky nižších gramáží jsou baleny tak, že tento certifikát tvoří nedílnou součást obalu. Jedinečné číslo je vyražené i na svrchní straně slitku. To je důvod, proč k žádosti o výkup není nutné dokládat nic víc než samotný slitek či minci a k nim příslušející certifikát s uvedenou šarží. Zboží i certifikát musí být nepoškozené.

Výkup řešíme úplně samostatně, takže výplata není svázaná s bankovním účtem, který byl uvedený v kupní smlouvě. O výkup žádá vlastník slitku nebo mince, který může být odlišný od osoby, která nakupovala. Odlišná může být i měna. Není podmínkou, že zboží vykoupíme pouze v měně, ve které bylo nakoupeno. Rozhodující je to, co je uvedené v žádosti o výkup.

V případě nesouhlasu s výkupní cenou nám tuto skutečnost musíte sdělit do 2 hodin od doručení e-mailového oznámení o výši závazné výkupní ceny na naši zákaznickou linku. Zpětný odkup pak nebude realizován a zboží Vám obratem vrátíme zpět na Vaši adresu do Vašich rukou. Náklady (poštovné, balné a pojištění dle platného Ceníku poplatků a služeb) za zpětné zaslání zboží jdou k Vaší tíži.

V případě doručení poškozeného zboží můžeme výkup odmítnut nebo stanovit nižší výkupní cenu. Jestliže s oznámenou cenou výkupu nebudete souhlasit, pak je nutné tuto skutečnost sdělit do 2 hodin od doručení e-mailového oznámení ceny na naši zákaznickou linku nebo e-mailem. Zpětný odkup pak nebude realizován a zboží vám zašleme zpět na vaši adresu do vašich rukou. Náklady (poštovné, balné a pojištění dle platného Ceníku poplatků a služeb) za zpětné zaslání zboží jdou k vaší tíži.