Výkupní ceny investičních kovů

Výkupní cena se odvíjí od aktuální ceny investičního kovu na burze a měnového kurzu.

Máte-li zájem o výkup investičních cenných kovů, neváhejte kontaktovat společnost IBIS InGold®, a.s. Vykupujeme veškeré námi prodané zboží. Obratem po Vaší nabídce Vás budeme kontaktovat s aktuální cenou výkupu, kterou Vám potvrdíme po fyzickém ověření doručeného investičního kovu.

Aktualizace cen probíhá od pondělí do pátku, vždy po 18:00 hod. SEČ

Výkupní ceny investičních kovů

Poslední aktualizace cen

23. 07. 2024  18:22
Investiční zlaté slitky Lady Fortuna
Sazba DPH - 0 %
HmotnostVýkupní cena kovu *Výkupní prémie IBIS *Výkupní prémie iiplan® *Celková výkupní cena

1,00 g

1 578 CZK

330 CZK

230 CZK

2 138 CZK

2 138 CZK *

Hmotnost

1,00 g

Výkupní cena kovu *

1 578 CZK

Výkupní prémie IBIS *

330 CZK

Výkupní prémie iiplan® *

230 CZK

Celková výkupní cena

2 138 CZK

* Ceny jsou uváděné bez DPH
Více informací o výkupu
Ke stažení

Žádost o výkup

PDF

Co je dobré vědět
  • Výkupní ceny bez DPH jsou platné pro zákazníky – neplátce DPH, výkupní ceny s DPH jsou platné pro zákazníky – plátce DPH.

  • Výkupní prémie IBIS může být uplatněna pouze na mince a slitky nakoupené od společnosti IBIS InGold®, a.s.

  • Výkupní prémie IBIS u litého slitku o hmotnosti 1 000 g je uplatněna pouze u výkupu slitku, který je realizován po uplynutí 60 měsíců od jeho dodání Kupujícímu. Pokud je výkup litého slitku o hmotnosti 1 000 g realizován dříve, je Výkupní prémie IBIS nulová, tj. není součástí Celkové výkupní ceny.

Výkupní prémie podle spořicího produktu

Výkupní prémie iiplan® může být uplatněna pouze na mince a slitky nakoupené na základě Kupní smlouvy iiplan® inteligentní investiční plán. Uvedené hodnoty jsou maximální výší výkupní prémie iiplan® na jeden kus. Výkupní prémie iiplan® bude vyplacena nejvýše v hodnotě podílu zaplaceného vstupního cenového navýšení prvního kusu a celkového počtu kusů určených v Kupní smlouvě iiplan®, prostřednictvím které bylo zboží nakoupeno.

Výkupní prémie iiplanGold® může být uplatněna pouze na lité slitky o hmotnosti 1 000 g, pokud je výkup slitku realizován po uplynutí 60 měsíců od jeho dodání Kupujícímu. Pokud je výkup litého slitku o hmotnosti 1 000 g realizován dříve, je Výkupní prémie iiplanGold® nulová, tj. není součástí Celkové výkupní ceny.

Výkupní prémie iiplanRentier® může být uplatněna pouze na první kus zlatého slitku o hmotnosti 311 g vykupovaný dle konkrétní smlouvy iiplanRentier®. Pokud je vykupováno více kusů slitků o hmotnosti 311 g (postupně nebo zároveň) nebude Výkupní cena druhého a všech následujících vykupovaných kusů navýšena o Výkupní prémii iiplanRentier®, Výkupní prémie iiplanRentier® je v těchto případech nulová, tj. není součástí Celkové výkupní ceny. Uvedené hodnoty jsou maximální výší výkupní prémie iiplanRentier® na první kus. Výkupní prémie iiplanRentier® bude vyplacena nejvýše v hodnotě zaplaceného vstupního cenového navýšení prvního kusu.

Výkupní prémie iiplanMax® může být uplatněna pouze na první kus zlatého slitku o hmotnosti 12 440 g vykupovaný dle konkrétní smlouvy iiplanMax®. Pokud je vykupováno více kusů slitků o hmotnosti 12 440 g (postupně nebo zároveň) nebude Výkupní cena druhého a všech následujících vykupovaných kusů navýšena o Výkupní prémii iiplanMax®, Výkupní prémie iiplanMax® je v těchto případech nulová, tj. není součástí Celkové výkupní ceny. Uvedené hodnoty jsou maximální výší výkupní prémie iiplanMax® na první kus. Výkupní prémie iiplanMax® bude vyplacena nejvýše v hodnotě zaplaceného vstupního cenového navýšení prvního kusu.

Detaily výkupu

Výkup investičních cenných kovů nakoupených na základě Kupní smlouvy iiplan®, která splnila podmínky Garančního certifikátu platného v den sjednání smlouvy iiplan®, případně návrhu smlouvy iiplan®, se při splnění podmínek garance realizuje za celkovou výkupní cenu uvedenou ve veřejném příslibu. Pokud je aktuální celková výkupní cena vyšší než celková výkupní cena dle Garančního certifikátu, budou investiční cenné kovy vykoupeny za cenu aktuální.

V případě doručení poškozeného zboží nebo poškozeného certifikátu nebo zboží bez certifikátu může být stanovena výkupní cena nižší, respektive nebude vyplacena výkupní prémie IBIS nebo výkup bude odmítnut a zboží bude vráceno na vlastní náklady zákazníka na jeho adresu do vlastních rukou.

V případě nesouhlasu zákazníka s výkupní cenou musí zákazník tuto skutečnost sdělit do 2 hodin od doručení e-mailového oznámeni na e-mailovou adresu [email protected]. Zpětný odkup pak nebude realizován a slitek/mince budou obratem vráceny zpět na náklady zákazníka (poštovné, balné a pojištění dle platného Ceníku poplatků a služeb Prodávajícího).

Nevíš si s něčím rady?

Rádi ti poradíme. Po - Pá 8:00 - 18:00 hod.