Některé banky padají, jiné zachraňuje konkurence a zájem o zlato dynamicky roste... Jak bude situace vypadat dál?

Některé banky padají, jiné zachraňuje konkurence a zájem o zlato dynamicky roste... Jak bude situace vypadat dál?

24. 03. 2023
IBIS InGold

Nad světovou ekonomikou se momentálně vznáší obrovský otazník. Problémy banky Credit Suisse, pád Silicon Valley Bank (SVB) a dalších bank v USA probudily vzpomínky na rok 2007, kdy odstartovala zatím poslední velká světová ekonomická krize. Pád banky standardně postihuje zejména její vlastníky, tedy akcionáře, nikoliv věřitele. V případě Credit Suisse ale budou nejvíce postiženi právě držitelé dluhopisů. Tento postup posiluje nejistotu investorů, a také proto se jejich pozornost z finančního sektoru odklání.

Pád SVB ilustruje současnou situaci bankovního systému. Banky, které v posledních několika dnech padly, jako záruku držely americké státní dluhopisy. Jejich hodnota ale klesla v souvislosti s raketovým růstem úrokových sazeb, ke kterému americká centrální banka FED přistupovala v rámci opatření proti inflaci. Z úrovně 0,00 – 0,25 % dosáhly úrokové sazby až na 4,75 – 5,00 %. Tržní hodnota aktiv držených americkými bankami je nyní přibližně o 2 biliony USD nižší, než ukazuje jejich účetní hodnota. Desetina bank v USA má ještě vyšší nepřiznané ztráty než SVB. Na tuto situaci jsou nejvíce citliví klienti s vklady přes 250 000 USD. Nad tuto částku totiž nejsou vklady pojištěny. Pokud by se pro výběr vkladů z ohrožených bank rozhodla jen polovina nepojištěných vkladatelů, téměř 190 bank bude čelit potížím. Taková situace je samozřejmě ohrožením i pojištěných klientů a jejich vkladů ve výši 300 miliard USD.

Zvýšené úrokové sazby zasáhly také SVB, která se specializovala na sektor startupů. Peníze svých klientů banka ukládala do státních dluhopisů. V momentě, kdy společnosti chtěly vybrat své peníze, musela banka držené dluhopisy, které mezitím ztratily část své hodnoty, prodávat. A kvůli nižší ceně vznikla zásadní ztráta.

Credit Suisse je ve srovnání se Silicon Valley Bank (SVB) mnohonásobně větším gigantem a vzhledem k předchozím potížím nebyla její nucená záchrana až takovým překvapením. Její provedení však už překvapením bylo. V rámci záchranného plánu snížily švýcarské úřady hodnotu jejích dluhopisů na nulu. Akcionáři si ale mohli nechat 3 miliardy USD, což samozřejmě způsobilo poprask. Držitelé dluhopisů totiž narozdíl od akcionářů o všechny svoje investice přišli.

Aktuálně jsou trhy uklidňovány přísliby a garancemi ze všech stran. Na druhou stranu ale vidíme základní problémy, které banky mají. Vlastní velké množství státních dlouhodobých dluhopisů, které ztrácí na své hodnotě, a banky tak nejsou schopné vytvářet kapitál pro své klienty. Zvýšení úrokových sazeb ukončilo období „levných” peněz, a jak řekl Thorsten Beck: „S ustupujícím přílivem vidíme, kdo plaval nahý“.

 

Čeká nás další krize?

V souvislosti s popsanými událostmi se skloňuje rok 2007 a 2008, kdy pád banky Lehman Brothers odstartoval dalších několik let trvající krizi. Podle Thorstena Becka, ředitele Florence School of Banking and Finance, bychom se ale globálního zhroucení bankovního systému dočkat neměli. Jako vždy, názory expertů nejsou jednoznačné a budoucnost může skrývat i nepříjemné scénáře.

Podle Roberta Kiyosakiho, autora bestselleru Bohatý táta, chudý táta, současná bankovní krize ve Spojených státech a v Evropě může podpořit rozvoj celosvětové inflace. Podle něj se totiž Spojené státy s problémem budou vypořádávat tiskem více peněz. To ostatně můžeme tušit za garancí všech vkladů ve zkrachovalé SVB. Thorsten Beck i Joe Biden sice ujišťují, že se krachy bank do peněženek daňových poplatníků nepromítnou, ale podle Kiyosakiho problém inflace signalizuje nadcházející globální krach. Jako východisko vidí investici do drahých kovů, případně kryptoměn, která by před krachem „falešných peněz“ mohla investory zachránit.

I proto ceny zlata a stříbra na začátku týdne vzrostly. Podle Barta Meleka, vedoucího strategie komoditních trhů TD Securities, drahý kov momentálně plní svou úlohu. Krátkodobě další vývoj ceny zlata podle Alexandera Zumpfeho, obchodníka s drahými kovy, závisí převážně na tom, jak účinná budou další opatření ze strany FEDu. „Pokud bude bankrot Silicon Valley Bank (SVB) považován za ojedinělý incident, zlato může ztratit část svých nedávných zisků. Pokud však krize povede k trvalému obratu v politice FEDu, poptávka po zlatě může pokračovat,“ řekl Zumpfe.

Je těžké předpovídat, jak se situace bude dál vyvíjet a jak účinné budou kroky jednotlivých zemí k probíhající bankovní krizi. Téma je velmi živé a proměňuje se s každým dnem. „Celkově je bankovní systém výrazně silnější, než byl v roce 2008, a úřady jsou mnohem lépe připraveny řešit problémy včas,“ uvedl Beck. Současnou krizi tak vlády spolu s národními regulátory pravděpodobně ustojí. Ostatně mají k dispozici dostatek nástrojů, od příslibů a garancí až po moderní komunikační nástroje.

Příčiny současné krize jsme ale nevyřešili. Ztráta hodnoty aktiv způsobená zvýšením úrokových sazeb nezmizela, jen ji zametáme pod koberec. Sanace vzniklých ztrát formou „vytvoření“ dalších peněz bude živit inflaci a bludný kruh příčin a následků se bude i nadále otáčet. Zlato tak zůstává významným nástrojem pro diverzifikaci portfolia, nebo pro uchování a bezpečí vašich úspor. Právě v této proměnlivé době se ukazuje, jak je výhodný postupný nákup zlata a jak je důležité nastavení dobré strategie.


Začněte spořit ještě dnes!

Vybudujte si své rodinné bohatství a sbírejte úrodu ze své investice

Fortuna chci spořit